ikke-småcellet lungekreft behandling (pdqто): [] -rensing alternativ oversikt

Det finnes ulike typer behandling for pasienter med ikke-småcellet lungekreft.

Ni typer standard behandling er brukt

Kirurgi

Fire typer kirurgi blir brukt til å behandle lungekreft

Selv om legen fjerner all kreft som kan sees ved tidspunktet for kirurgi, kan noen pasienter gis kjemoterapi eller strålebehandling etter operasjonen for å drepe eventuelle kreftceller som er igjen. Behandling gitt etter operasjonen, for å redusere risikoen for at kreften kommer tilbake, kalles adjuvant behandling.

Strålebehandling

Strålebehandling er en kreftbehandling som bruker høy energi røntgenbilder eller andre typer stråling for å drepe kreftceller eller holde dem fra å vokse. Det finnes to typer av strålebehandling. Ekstern strålebehandling bruker en maskin utenfor kroppen å sende stråling mot kreft. Intern strålebehandling bruker et radioaktivt stoff forseglet i nåler, frø, ledninger, eller katetre som er plassert direkte i eller i nærheten av kreft.