nefrogen diabetes insipidus

diabetes Trender

importan; Det er mulig at den viktigste tittelen på rapporten nefrogen diabetes insipidus er ikke navnet du forventet. Vennligst sjekk synonymer liste for å finne alternative navn (r) og uorden underavdeling (er) som omfattes av denne rapporten.

summar; Nefrogen diabetes insipidus (NDI) er en sjelden nyresykdom som kan være arvelig eller ervervet. NDI er ikke relatert til de mer vanlige diabetes mellitus (sukker diabetes), der kroppen ikke produserer eller skal bruke insulin. NDI er en distinkt lidelse forårsaket av fullstendig eller partiell resistens av nyrene til arginin vasopressin (AVP). Vasopressin er et antidiuretisk hormon som brukes av nyre for å styre vannbalansen i kroppen. NDI forårsaker kroniske overdreven tørste (polydipsi), overdreven urinproduksjon (polyuri), og potensielt dehydrering. Hvis venstre ubehandlet, kan gjentatte episoder av alvorlig dehydrering utvikle, til slutt resulterer i alvorlige komplikasjoner. De fleste tilfeller av arvelig NDI er arvet som X-linked recessive lidelser. Sjeldne tilfeller er arvelig som en autosomal recessiv eller dominant lidelse. To ulike gener har blitt identifisert som forårsaker arvelig NDI. NDI kan også bli kjøpt opp i løpet av livet som følge av narkotikabruk (f.eks litium terapi), nyresykdom, obstruksjon av rørene som frakter urin fra nyrene til blæren (urinlederne), og langvarig metabolske ubalanser som lave nivåer av kalium i blodet (hypokalemi) eller høye nivåer av kalsium i blodet (hyperkalsemi). NDI kan også være en midlertidig komplikasjon i forbindelse med svangerskapet, Innføring; Begrepet nefrogen diabetes insipidus ble først brukt i medisinsk litteratur i 1947. I det siste, ble begrepet diabetes insipidus renalis brukes for å betegne denne lidelsen. NDI er forskjellig fra sentral diabetes insipidus, som er en sjelden lidelse karakterisert ved den manglende evne i kroppen til å fremstille vasopressin (i stedet for vasopressin-motstand som i NDI).

March of Dimes fødselsskader foundatio; 1275 Mamaroneck Avenu; White Plains, NY 1060; Tlf: (914) 997-448; Fax: (914) 997-476; Tlf: (888) 663-463; E-post: Askus @ marchofdime; Internett: http: //www.marchofdime; NIH / National Institute of Diabetes, Digestive og nyresykdom; Office of Communications & Public Liaiso; Bldg 31, Rm 9A0; 31 Center Drive, MSC 256; Bethesda, MD 20892-256; Tlf: (301) 496-358; E-post: NDDIC@info.niddk.nih.go; Internett: http://www2.niddk.nih.gov; NDI (nefrogen diabetes insipidus) foundatio; PO Box 139; Hoved Stree; Eastsound, WA 9824; OSS; Fax: (888) 376-635; Tlf: (888) 376-634; E-post: info @ NDI; Internett: http: //www.ndi; Genetiske og sjeldne sykdommer (Gard) Informasjon Cente; PO Box 812; Gaithersburg, MD 20898-812; Tlf: (301) 251-492; Fax: (301) 251-491; Tlf: (888) 205-231; TDD: (888) 205-322; Internett: http://rarediseases.info.nih.gov/GARD; Madisons foundatio; PO Box 24195; Los Angeles, CA 9002; Tlf: (310) 264-082; Fax: (310) 264-476; E-post: getinfo @ madisonsfoundatio; Internett: http: //www.madisonsfoundation

ND; vasopressin-resistente diabetes insipidu; arvelig nefrogen diabetes insipidu; medfødt nefrogen diabetes insipidu; ervervet nefrogen diabetes insipidus

Dette er et utdrag fra en rapport fra National Organization for sjeldne diagnoser (NORD). En kopi av den fullstendige rapporten kan lastes ned gratis fra NORD nettsiden for registrerte brukere. Hele rapporten inneholder tilleggsinformasjon, inkludert symptomer, årsaker, berørte befolkningen, relaterte lidelser, standard og investigational behandling (hvis tilgjengelig), og referanser fra medisinsk litteratur. For en fulltekstversjon av dette emnet, kan du gå til www.rarediseases og klikk på Rare Disease Database under “Rare Disease Information”.

Informasjonen som er gitt i denne rapporten er ikke ment for diagnostiske formål. Det er gitt kun for informasjonsformål. NORD anbefaler at berørte enkeltpersoner søke råd eller veiledning av sine egne personlige leger.

Det er mulig at tittelen på dette emnet er ikke navnet du valgte. Vennligst sjekk synonymer liste for å finne alternative navn (e) og Disorder Subdivision (e) som omfattes av denne rapporten

Denne sykdommen inngang er basert på medisinsk informasjon som er tilgjengelig gjennom det tidspunkt ved enden av emnet. Siden NORDs ressursene er begrenset, er det ikke mulig å holde hver oppføring i den sjeldne sykdommen Database helt oppdatert og nøyaktig. Ta kontakt med etatene oppført i Resources for den mest oppdaterte informasjonen om denne lidelsen.

For ytterligere informasjon og hjelp om sjeldne lidelser, vennligst kontakt National Organization for sjeldne diagnoser ved postboks Box 1968, Danbury, CT 06813-1968, telefon (203) 744-0100, nettsted www.rarediseases eller e-post foreldreløs @ rarediseases

Sist oppdatert: 2/7/201; Copyright 1987, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1999, 2006, 2007, 2013 National Organization for sjeldne diagnoser, Inc.

 fra National Organization for sjeldne diagnoser

Ingen