ob komplett 400

Utilsiktet overdose av produkter som inneholder jern er en ledende årsak til dødelig forgiftning hos barn yngre enn 6 år. Hold denne og alle legemidler utilgjengelig for barn. Ved utilsiktet inntak, ring Giftinformasjonssentralen eller lege med en gang.

Behandling eller forebygging av en mangel på vitaminer eller mineraler før, under og etter svangerskapet og mens du ammer. Det kan også brukes til andre forhold som bestemmes av legen din.

OB Komplett 400 er et vitamin, mineral, jern, folsyre, og dokosaheksaensyre (DHA) kombinasjon. Det fungerer ved å gi vitaminer og mineraler til kroppen for å bidra til å dekke ernæringsmessige behov.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis dette gjelder deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med OB Komplett 400. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg

Noen legemidler kan samhandle med OB Komplett 400. Fortell legen din dersom du bruker andre legemidler, spesielt noen av de følgende

Dette kan ikke være en fullstendig liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør legen din hvis OB Komplett 400 kan samhandle med andre legemidler som du tar. Sjekk med legen din før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.

Bruk OB Komplett 400 som anvist av legen din. Sjekk etiketten på medisin for nøyaktig dosering instruksjoner.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker OB Fullfør 400.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger. Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsomme

Forstoppelse; mørk eller misfarget avføring; diaré; kvalme; mageknip; oppkast.

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge); svart, tjæreaktig avføring; blod eller striper av blod i avføringen; magesmerter eller kramper.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt legen din. Ring legen din for medisinske råd om bivirkninger. For å rapportere bivirkninger til den aktuelle etaten, kan du lese veiledningen til rapportering problemer til FDA.

Kontakt 1-800-222-1222 (American Association of Poison kontrollsentraler), ditt lokale giftkontrollsenter eller legevakten umiddelbart. Symptomer kan være svart, tjæreaktig avføring; brystsmerter; manglende følelse varsling; tap av balansen, anfall; alvorlig kvalme, oppkast, diaré, eller magesmerter; kortpustethet; treghet; problemer med å puste; uvanlig tretthet eller svakhet; usedvanlig blek hud; svak puls.

Butikk OB Fullstendig 400 ved romtemperatur mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold OB Komplett 400 utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

Denne informasjonen skal ikke brukes til å avgjøre om ikke å ta OB Komplett 400 eller andre medisiner. Kun helsepersonell har kunnskap og opplæring for å bestemme hvilke medisiner er riktig for deg. Denne informasjonen går ikke god for noen form for medisin som trygge, effektive, eller godkjent for behandling av en pasient eller helsetilstand. Dette er bare en kort oppsummering av generell informasjon om OB Komplett 400. Det omfatter ikke all informasjon om mulige bruksområder, veibeskrivelser, advarsler, forholdsregler, interaksjoner, skadevirkninger, eller risikoer som kan gjelde for OB Komplett 400. Denne informasjonen er ikke spesifikke medisinske råd og erstatter ikke informasjonen du får fra legen din. Du må snakke med helsepersonell for fullstendig informasjon om risiko og fordeler ved bruk av OB Complete 400.