oral rehydrering løsninger for barn – emneoversikt

Når et barn har diaré eller kaster opp, er det viktig for å erstatte væske han eller hun taper. Gi barnet små slurker med vann. La barnet drikke så mye som han eller hun ønsker.

Av Brian Alexande; Du vil ikke vite det å snakke med henne, fordi hun er muntert pratsom, med en markert Chicago-land aksent, men Brandie Langer er bekymret. Hun er også litt bekymret for å bli bekymret. “Tror du jeg kan være paranoid?” spør hun. Hun har tre barn. Den yngste, en sønn er 5 år gammel, og Brandie har lest mye på nettet om hormonforstyrrende kjemikalier (EDC), som noen forskere sier kan rykke mannlige hormoner. EDC er ofte funnet i plast, bug -…

Se etter tegn på dehydrering. Etter hvert som barnet blir dehydrert, tørst øker, og hans eller hennes munn eller øyne kan føle eller se veldig tørr. Barnet kan også mangle energi og ønsker å bli holdt mye. Barnet ditt vil ikke urinere så ofte som vanlig. Hvis barnet ditt utvikler tegn på dehydrering, øke mengden av væske du gir.