oversikt – KOLS

Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) er en kronisk inflammatorisk lungesykdom som forårsaker hindret luftstrøm fra lungene. Symptomer inkluderer pustevansker, hoste, slim (sputum) produksjon og tungpustethet. Det er forårsaket av langvarig eksponering for irriterende gasser eller partikler, som oftest fra sigarettrøyk. Personer med KOLS har økt risiko for å utvikle hjertesykdom, lungekreft og en rekke andre forhold.

Emfysem og kronisk bronkitt er de to mest vanlige betingelser som bidrar til KOLS. Kronisk bronkitt er betennelse i slimhinnen i bronkiene, som bærer luft til og fra luftblærer (alveoler) av lungene. Den er karakterisert ved daglig hoste og slim (sputum) produksjon.

Emfysem er en tilstand der alveolene på slutten av de minste luftpassasjene (bronkioler) i lungene blir ødelagt som et resultat av skade eksponering for sigarettrøyk og andre irriterende gasser og partikler.

KOLS er mulig å behandle. Med riktig behandling kan de fleste med KOLS oppnå god symptomkontroll og livskvalitet, samt redusert risiko for andre tilknyttede forhold.

KOLS omsorg