pediatrisk trombocytopeni

Blodplater (trombocytter) er små biter av celler som spiller en viktig rolle i blodlevring av klumper og danner plugger når det er nødvendig. Trombocytopeni (throm-boe-sie-toe-Pee-nee-uh) er en tilstand der blodet ikke koagulere skikkelig fordi det ikke er nok blodplater.

Årsaker til trombocytopeni inkluderer økt nedbrytning og ødeleggelse av blodplater (relatert til problemer med immunsystemet), redusert produksjon av blodplater eller fangst av blodplater i milten.

Trombocytopeni kan oppstå som et resultat av en tilstand eller forstyrrelse, slik som disseminert intravaskulær koagulasjon eller DIC (blodlevringsproblem), leukemi, lymfom, benmargssvikt (aplastisk anemi), et immunsystem problem, noen virus eller visse genetiske tilstander. Det kan også oppstå fra sepsis, noe som er en potensielt livstruende komplikasjon av en infeksjon, eller som et medikament bivirkning eller ved eksponering for visse giftige kjemikalier.

Den vanligste årsaken til trombocytopeni hos barn er idiopatisk trombocytopenisk purpura (ITP), også kalt immunsystemet trombocytopeni. Idiopatisk betyr ukjent årsak.

ITP oppstår når immunsystem feiltakelse angrep og ødelegger blodplater. Nye virusinfeksjoner kan føre til kortsiktig ITP hos barn. Hvis ITP hos barn varer lenger enn seks måneder, er det kjent som kronisk ITP.